[ΟΠΣ 5104165] Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ

 

Ένταξη της Πράξης «Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5104165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail