[ΟΠΣ 5050324] Εφαρμογή τεχνικών Βαθιάς Μάθησης σε ανεπαρκώς τιτλοφορημένα δεδομένα αισθητήρων για την αναγνώριση χειρονομιών

 

Ένταξη της Πράξης «Εφαρμογή τεχνικών Βαθιάς Μάθησης σε ανεπαρκώς τιτλοφορημένα δεδομένα αισθητήρων για την αναγνώριση χειρονομιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5050324 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail