[ΟΠΣ 5004727] Εφαρμογή σύγχρονων υλικών αποκαταστατικής οδοντιατρικής ως προσωπικών δοσιμέτρων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, μέσω της μελέτης της in-vivo γήρανσης, με τεχνικές παθητικής δοσιμετρίας, φωταύγειας (TL/OSL/IRSL) και ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (EPR)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εφαρμογή σύγχρονων υλικών αποκαταστατικής οδοντιατρικής ως προσωπικών δοσιμέτρων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, μέσω της μελέτης της in-vivo γήρανσης, με τεχνικές παθητικής δοσιμετρίας, φωταύγειας (TL/OSL/IRSL) και ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (EPR)» με Κωδικό ΟΠΣ 5004727 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail