[ΟΠΣ 5005247] «Εφαρμογή Μεθόδων Σύμφωνου Ελέγχου με Διχρωματικό Πεδίο Laser στη Μικροσκοπία Φωτοϊονισμού»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εφαρμογή Μεθόδων Σύμφωνου Ελέγχου με Διχρωματικό Πεδίο Laser στη Μικροσκοπία Φωτοϊονισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5005247 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail