[ΟΠΣ 5050329] ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5050329 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail