[ΟΠΣ 5004813] Εφαρμογέs Sentinel στις Φυσικές καταστροφές και τη Γεωργία

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εφαρμογέs Sentinel στις Φυσικές καταστροφές και τη Γεωργία» με Κωδικό ΟΠΣ 5004813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail