[ΟΠΣ 5005088] Εφαρμογές Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων Οφθαλμικής Ιχνηλάτησης (eye tracking)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εφαρμογές Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων Οφθαλμικής Ιχνηλάτησης (eye tracking)» με Κωδικό ΟΠΣ 5005088 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail