[ΟΠΣ 5049426] Εφαρμογές νανοτεχνολογίας και μεταλλικών ινών για την ενίσχυση του οπλισμένου σκυροδέματος σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εφαρμογές νανοτεχνολογίας και μεταλλικών ινών για την ενίσχυση του οπλισμένου σκυροδέματος σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον» με Κωδικό ΟΠΣ 5049426 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail