[ΟΠΣ 5004766] «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΑΠΛΗΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΑΠΛΗΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail