[ΟΠΣ 5007852] ΕΕΔΕ – Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης”ΕΕΔΕ – Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής” με Κωδικό ΟΠΣ 5007852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”  

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail