[ΟΠΣ 5005859] «Δυναμικώς Παραμετροποιήσιμα Υποδίκτυα Οπίσθιας/ Εμπρόσθιας Ζεύξης σε Δίκτυα Πέμπτης Γενιάς Καθοριζόμενα από Λογισμικό»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Δυναμικώς Παραμετροποιήσιμα Υποδίκτυα Οπίσθιας/ Εμπρόσθιας Ζεύξης σε Δίκτυα Πέμπτης Γενιάς Καθοριζόμενα από Λογισμικό» με Κωδικό ΟΠΣ 5005859 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail