[ΟΠΣ 5047859] Δρω, αλληλεπιδρώ και επιδρώ για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους: καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικού ψηφιακού γραμματισμού σε νέους και νέες Ρομά

 

Ένταξη της Πράξης «Δρω, αλληλεπιδρώ και επιδρώ για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους: καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικού ψηφιακού γραμματισμού σε νέους και νέες Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5047859 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail