[ΟΠΣ 5121022] Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

 

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5121022 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail