[ΟΠΣ 5045661] Δράσεις Υποστήριξης της Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως δικαιούχου στην διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

 

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail