[ΟΠΣ 5033426] Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

 

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033426 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail