[ΟΠΣ 5016644] Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ_Πανεπιστήμιο Πατρών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ_Πανεπιστήμιο Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5016644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail