[ΟΠΣ 5032946] Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail