[ΟΠΣ 5008046] Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για νέους 18-24 ετών στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για νέους 18-24 ετών στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5008046 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail