[ΟΠΣ 5007947] Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Άνεργους Νέους 18-24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης”Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Άνεργους Νέους 18-24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics” με Κωδικό ΟΠΣ 5007947 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”  

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail