[ΟΠΣ 5047550] Δημιουργία διακριτών τύπων τοιχωματικών αγγειακών κυττάρων (Μural Cells –MCs) από τη διαφοροποίηση ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων και εφαρμογή τους στην κατασκευή μιας αγγειωμένης ιστικής κατασκευής

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία διακριτών τύπων τοιχωματικών αγγειακών κυττάρων (Μural Cells –MCs) από τη διαφοροποίηση ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων και εφαρμογή τους στην κατασκευή μιας αγγειωμένης ιστικής κατασκευής» με Κωδικό ΟΠΣ 5047550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail