[ΟΠΣ 5004619] Δίκτυο Συνεργασίας στη Φυσική Αγωγή (ΣΥΝΕΦΑ) για προώθηση της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών και ενίσχυση της εσωτερικής παρακίνησης των εκπαιδευτικών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Δίκτυο Συνεργασίας στη Φυσική Αγωγή (ΣΥΝΕΦΑ) για προώθηση της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών και ενίσχυση της εσωτερικής παρακίνησης των εκπαιδευτικών» με Κωδικό ΟΠΣ 5004619 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail