[ΟΠΣ 5006759] Δίκτυα Αισθητήρων Οπισθοσκέδασης με Προϋπάρχοντα Περιβάλλοντα Σήματα υπό Μη-Γραμμική Συγκομιδή Ενέργειας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Δίκτυα Αισθητήρων Οπισθοσκέδασης με Προϋπάρχοντα Περιβάλλοντα Σήματα υπό Μη-Γραμμική Συγκομιδή Ενέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5006759 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail