[ΟΠΣ 5049022] Διεθνείς Κινηματογραφικές Παραγωγές στην Ελλάδα: Η Περίπτωση της Κρήτης

 

Ένταξη της Πράξης «Διεθνείς Κινηματογραφικές Παραγωγές στην Ελλάδα: Η Περίπτωση της Κρήτης.» με Κωδικό ΟΠΣ 5049022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail