[ΟΠΣ 5048947] Διερεύνηση του ρόλου της πολυ(Α)-εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης στην κιρκάδια γονιδιακή έκφραση

 

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση του ρόλου της πολυ(Α)-εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης στην κιρκάδια γονιδιακή έκφραση» με Κωδικό ΟΠΣ 5048947 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail