[ΟΠΣ 5049226] Διερεύνηση του ρόλου της αυτοφαγίας ως ρυθμιστή των υπέρμετρων αποκρίσεων σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα

 

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση του ρόλου της αυτοφαγίας ως ρυθμιστή των υπέρμετρων αποκρίσεων σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα.» με Κωδικό ΟΠΣ 5049226 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail