[ΟΠΣ 5047899] Διερεύνηση των θερμομηχανικών ιδιοτήτων έξυπνων υλικών σε στατικές συνθήκες φόρτισης και συνθήκες κόπωσης

 

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση των θερμομηχανικών ιδιοτήτων έξυπνων υλικών σε στατικές συνθήκες φόρτισης και συνθήκες κόπωσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5047899 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail