[ΟΠΣ 5049097] Διερεύνηση των προτύπων της εργασιακής ανασφάλειας και επισφάλειας στην Ελλάδα

 

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση των προτύπων της εργασιακής ανασφάλειας και επισφάλειας στην Ελλάδα» με Κωδικό ΟΠΣ 5049097 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail