[ΟΠΣ 5004681] Διερεύνηση των εφαρμογών της νανοτεχνολογίας στην επεξεργασία του σπέρματος των παραγωγικών ζώων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση των εφαρμογών της νανοτεχνολογίας στην επεξεργασία του σπέρματος των παραγωγικών ζώων» με Κωδικό ΟΠΣ 5004681 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail