[ΟΠΣ 5006421] «Διερεύνηση των αποτρεπτικών παραγόντων προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα για την διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου μεταρρυθμίσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση των αποτρεπτικών παραγόντων προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα για την διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου μεταρρυθμίσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5006421 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail