[ΟΠΣ 5048937] Διερεύνηση της προφ/κής δράσης της ταμσουλοσίνης στην μετεγχειρητική εμφάνιση επίσχεσης ούρων μετά από πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης υπό ραχιαία αναισθησία και διερεύνηση περιεγχειρητικών παραγόντων κινδύνου. Προοπτική τυχ/μένη διπλή τυφλή μελέτη

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση της προφ/κής δράσης της ταμσουλοσίνης στην μετεγχειρητική εμφάνιση επίσχεσης ούρων μετά από πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης υπό ραχιαία αναισθησία και διερεύνηση περιεγχειρητικών παραγόντων κινδύνου. Προοπτική τυχ/μένη διπλή τυφλή μελέτη» με Κωδικό ΟΠΣ 5048937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail