[ΟΠΣ 5047886] Διερεύνηση της Μοριακής Δράσης του miR-16-5p στη Βιογένεση των Ριβοσωμάτων και Φαρμακολογική Αξιοποίησή του στη Θεραπεία του Καρκίνου

 

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση της Μοριακής Δράσης του miR-16-5p στη Βιογένεση των Ριβοσωμάτων και Φαρμακολογική Αξιοποίησή του στη Θεραπεία του Καρκίνου» με Κωδικό ΟΠΣ 5047886 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail