[ΟΠΣ 5047138] Διερεύνηση της ευεργετικής επίδρασης της μικρονευροτροφίνης ΒΝΝ-20 σε νευρώνες που προέρχονται από βλαστικά κύτταρα ασθενών με νόσο Πάρκινσον και στην επιτυχία μεταμοσχεύσεων βλαστοκυττάρων σε ζωικό μοντέλο της νόσου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση της ευεργετικής επίδρασης της μικρονευροτροφίνης ΒΝΝ-20 σε νευρώνες που προέρχονται από βλαστικά κύτταρα ασθενών με νόσο Πάρκινσον και στην επιτυχία μεταμοσχεύσεων βλαστοκυττάρων σε ζωικό μοντέλο της νόσου.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail