[ΟΠΣ 5050321] Διερεύνηση της χρήσης ελεύθερων νουκλεϊνικών οξέων (cell-free DNA & miRNAs) στα καλλιεργητικά υλικά εμβρύων ως μη επεμβατικό εργαλείο προεμφυτευτικής διάγνωσης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση της χρήσης ελεύθερων νουκλεϊνικών οξέων (cell-free DNA & miRNAs) στα καλλιεργητικά υλικά εμβρύων ως μη επεμβατικό εργαλείο προεμφυτευτικής διάγνωσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5050321 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail