[ΟΠΣ 5047633] ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ mTOR ΚΑΙ HIPPO ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ mTOR ΚΑΙ HIPPO ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047633 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail