[ΟΠΣ 5047143] «Διερεύνηση μιας καθετοποιημένης προσέγγισης στη μελέτη και αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης»

 

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση μιας καθετοποιημένης προσέγγισης στη μελέτη και αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5047143 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail