[ΟΠΣ 5048949] Διερεύνηση μακροχρόνιων επιπτώσεων στη ψυχική υγεία ασθενών μετά από επεισόδιο πνευμονικής εμβολής, εκτίμηση της ενσυναίσθησης και της συγχωρητικότητας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «”Διερεύνηση μακροχρόνιων επιπτώσεων στη ψυχική υγεία ασθενών μετά από επεισόδιο πνευμονικής εμβολής, εκτίμηση της ενσυναίσθησης και της συγχωρητικότητας”» με Κωδικό ΟΠΣ 5048949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail