[ΟΠΣ 5050019] Διερεύνηση και ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για ανίχνευση, διάγνωση και πρόγνωση σφαλμάτων σεβιομηχανικούς   κινητήρες

 

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση και ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για ανίχνευση, διάγνωση και πρόγνωση σφαλμάτων σεβιομηχανικούς   κινητήρες» με Κωδικό ΟΠΣ 5050019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail