[ΟΠΣ 5004410] Διαφοροποίηση βλαστικών κυττάρων προς ενδοθηλιακά κύτταρα: O ρόλος της ενδοκυττάρωσης του υποδοχέα του VEGF

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Διαφοροποίηση βλαστικών κυττάρων προς ενδοθηλιακά κύτταρα: O ρόλος της ενδοκυττάρωσης του υποδοχέα του VEGF» με Κωδικό ΟΠΣ 5004410 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail