[ΟΠΣ 5050327] Διαχείριση της κατολισθητικής διακινδύνευσης στην Περιφέρεια Αττικής (ΔΙΑΣ)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Διαχείριση της κατολισθητικής διακινδύνευσης στην Περιφέρεια Αττικής (ΔΙΑΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5050327 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail