[ΟΠΣ 5050338] Creation of a Multimodal Biometric Password by using Steganography – Δημιουργία πολυτροπικού βιομετρικού κωδικού πρόσβασης με την χρήση στεγανογραφίας

 
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail