[ΟΠΣ 5047818] CoDeR: Cooperative Demand Response – Ένα σύστημα συνεργατικής απόκρισης ζήτησης για οικιακούς καταναλωτές

 

Ένταξη της Πράξης «CoDeR: Cooperative Demand Response – Ένα σύστημα συνεργατικής απόκρισης ζήτησης για οικιακούς καταναλωτές» με Κωδικό ΟΠΣ 5047818 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail