[ΟΠΣ 5048982] Χρονικότητα και Επιθυμία: Φαινομενολογική Έρευνα στη Φυσικοποίηση της Αποβλεπτικότητας

 

Ένταξη της Πράξης «Χρονικότητα και Επιθυμία: Φαινομενολογική Έρευνα στη Φυσικοποίηση της Αποβλεπτικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5048982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail