[ΟΠΣ 5006912] Χώρο-χρονική εκτίμηση της εδαφικής παραμόρφωσης, ως παράγων της σχετικής ανόδου στάθμης θάλασσας, σε παράκτιο αστικό περιβάλλον και προστατευόμενες περιοχές με τη συμβολή των διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της Γης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Χώρο-χρονική εκτίμηση της εδαφικής παραμόρφωσης, ως παράγων της σχετικής ανόδου στάθμης θάλασσας, σε παράκτιο αστικό περιβάλλον και προστατευόμενες περιοχές με τη συμβολή των διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της Γης» με Κωδικό ΟΠΣ 5006912 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail