[ΟΠΣ 5047834] «Χωρικά πρότυπα μεταβολών της λειτουργικής και φυλογενετικής ποικιλότητας στο χρόνο και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν»

 

Ένταξη της Πράξης «Χωρικά πρότυπα μεταβολών της λειτουργικής και φυλογενετικής ποικιλότητας στο χρόνο και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν» με Κωδικό ΟΠΣ 5047834 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail