[ΟΠΣ 5047258] «Χαρτογραφώντας τα χαρακτηριστικά των ρομπότ κοινωνικής αλληλεπίδρασης με στόχο τις ενισχυμένες γνωστικές λειτουργίες και οικειότητα στους ανθρώπους»

 

Ένταξη της Πράξης «Χαρτογραφώντας τα χαρακτηριστικά των ρομπότ κοινωνικής αλληλεπίδρασης με στόχο τις ενισχυμένες γνωστικές λειτουργίες και οικειότητα στους ανθρώπους» με Κωδικό ΟΠΣ 5047258 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail