[ΟΠΣ 5047847] Χαρτογράφηση του πρωτεύοντα κινητικού φλοιού του ανθρώπου με διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό και νευροπλοήγηση (navigated TMS, n TMS): βελτιστοποίηση της μεθόδου με εφαρμογή προηγμένων νευροφυσιολογικών μεθόδων και υπολογιστικών τεχνικών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Χαρτογράφηση του πρωτεύοντα κινητικού φλοιού του ανθρώπου με διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό και νευροπλοήγηση (navigated TMS, n TMS): βελτιστοποίηση της μεθόδου με εφαρμογή προηγμένων νευροφυσιολογικών μεθόδων και υπολογιστικών τεχνικών» με Κωδικό ΟΠΣ 5047847 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail