[ΟΠΣ 5048543] Χαρτογράφηση του προφίλ μοριακών βιοδεικτών της εντερικής αντιοξειδωτικής κατάστασης και ακεραιότητας σε πειραματικό πρότυπο ανάπτυξης εντερικής δυσβίωσης σε ορνίθια μέσω της διατροφής και παρουσίας μυκοτοξινών

 

Ένταξη της Πράξης «Χαρτογράφηση του προφίλ μοριακών βιοδεικτών της εντερικής αντιοξειδωτικής κατάστασης και ακεραιότητας σε πειραματικό πρότυπο ανάπτυξης εντερικής δυσβίωσης σε ορνίθια μέσω της διατροφής και παρουσίας μυκοτοξινών» με Κωδικό ΟΠΣ 5048543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail