[ΟΠΣ 5047794] Χαοτική Δυναμική και Μελανές Οπές στη Θεωρία BMN

 

Ένταξη της Πράξης «Χαοτική Δυναμική και Μελανές Οπές στη Θεωρία BMN» με Κωδικό ΟΠΣ 5047794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail