[ΟΠΣ 5005579] «Χάλυβες TRIP: Προσομοίωση και πειραματική μελέτη θερμικής κατεργασίας και μηχανικής συμπεριφοράς»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Χάλυβες TRIP: Προσομοίωση και πειραματική μελέτη θερμικής κατεργασίας και μηχανικής συμπεριφοράς» με Κωδικό ΟΠΣ 5005579 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail