[ΟΠΣ 5005517] BioTechCOACH-ForALL: Ανάπτυξη συστημάτων νοητικής και σωματικής άσκησης, κλινικής καταγραφής/παρατήρησης, εποπτικής αναλυτικής μεγάλης κλίμακας δεδομένων και εικονικής καθοδήγησης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «BioTechCOACH-ForALL: Ανάπτυξη συστημάτων νοητικής και σωματικής άσκησης, κλινικής καταγραφής/παρατήρησης, εποπτικής αναλυτικής μεγάλης κλίμακας δεδομένων και εικονικής καθοδήγησης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων » με Κωδικό ΟΠΣ 5005517 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail